akaDeMIa – Nowa Kuźnia Młodych Liderów

Rozpoczynamy rekrutację do nowego programu szkoleniowego dla młodych osób, które są związane z mniejszością niemiecką oraz wykazują potencjał do większego zaangażowania się w struktury MN!akaDeMIa – Nowa Kuźnia Młodych Liderów Projekt jest skierowany do młodych dorosłych, członków mniejszości niemieckiej (MN) między 20 a 35 rokiem życia. Wymóg: Gotowość do działania w organizacjach mniejszości niemieckiej oraz jej kręgach, a także dobra znajomość języka niemieckiego. Nacisk kładzie się na rozwój kompetencji młodych ludzi, zaangażowanych społecznie i politycznie.

Na pierwszym miejscu uczestnicy zostaną skonfrontowani z własną osobą – z własnym zaangażowaniem społecznym i politycznym oraz własną tożsamością. Ponadto rozwijane będą ich umiejętności osobiste i interpersonalne. Od uczestników/uczestniczek oczekujemy że wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy z lokalnymi grupami, staną się w swoich miejscowościach inicjatorami zmian i tym samym przyczynią się do promowania zaangażowania obywatelskiego.

Jesień 2020 – Warsztat inauguracyjny – seminarium weekendowe zorganizowane jako wstęp do programu szkoleniowego zaplanowanego na 2021 rok. Poznanie siebie nawzajem, samoocena, analiza potencjału, określenie własnych oczekiwań, analiza problemu we własnym środowisku. Oczekiwania na następny rok, przygotowanie planu seminarium.

Na 2021 rok zaplanowane zostały 4 dalsze szkolenia weekendowe (Umiejętności kierownicze; dokładne tematy zostaną określone z grupą) oraz seminarium kończące. Seminarium wprowadzające odbędzie się w języku polskim oraz niemieckim. Wkład własny: 200 PLN Cena zawiera: Program, Nocleg (DBL) i pełne wyżywienie, handouty Dni: Pt. Godz. 17.00 – Niedz. 15.00, dokładny termin na listopad zostanie ogłoszony wkrótce. Kontakt: elo@haus.pl; 538 579 417; fb@akaDeMIa.DMi

Dodaj komentarz